Rreth nesh

Përfaqësues i shumë brendeve të njohura.

Gllareva sh.p.k u themelua në Klinë në vitin 1990. Me ofrimin e produkteve të ndryshme kualitative dhe investimet e vazhdueshme ajo u bë një ndër pikat e referimit në sektorin e distribuimit të produkteve ushqimore.

MË SHUMË

Gllareva me prodhime kualitative

Këto janë disa nga produktet tona cilësore:

Distributor
i brendeve të ndryshme

Gllareva sh.p.k është distributor i njohur në tregun e Kosovës me një numër të madh të brendeve si:

Pjesë e Familjes