Distributor i brendit

Qumështorja HIT 73

HIT 73 është kompani e specializuar në përpunimin dhe prodhimin e produkteve të qumështit me një përvojë 20 vjeçare. Blerja dhe përpunimi ditor i qumështit të freskët është 50 ton, kjo e bënë këtë kompani një nga kompanitë më të mëdha në Republikën e Maqedonisë.

Fetinesa 4kg

Sharplanin Whipped cheese 750gr

Fet Hit 73 800g

Polog Cheese 1kg

Suvogorski Cheese 750g

Cheese 2.5kg

Fet Hit 73 250g

Fetinesa 800g

Lactide 8kg

Sharplanin Cow Cheese 500gr

Sharplanin Cow Cheese 750gr

Sharplanin Whipped Cheese 500gr