Distributor i brendit

Gorka Cosmetics

Gorka Kozmetik filloi veprimtarinë e saj në 2016 dhe arriti të zhvillohej në treg në shumë vende në një kohë shumë të shkurtër. Të gjitha produktet e prodhuara nga Gorka Kozmetik eksportohen në shumë vende të botës.

Bris Fresh Power Lavender

Bris Fresh Power Extra Hygiene

Vu+ shampoo

Vu+ shampoo

Praf Dishwasher tablets

Fresh Power Pine

Bris Fresh Power Ocean

Bris Power Fresh Lemon

Bris Fresh Power Lemon

Bris Fresh Power

Bris Fresh Power