Distributor i brendit

Gusto

Për dy dekadat e fundit, Gusto ka vendosur standarde të cilësisë në tregun e ushqimeve të lehta. Ato prodhohen në përputhje me standardet më të larta evropiane të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit. Cilësia e lartë, shija e shijshme, receta unike e përdorur dhe teknologjia vetanake janë baza e veçantisë së produkteve Gusto.

Gusto Paprika

Gusto Salty Corn Puffs with Cheese

Gusto Corn Puffs with MegaSurprises

Classic Puffs with Salt

Crispy Taste

Chocolates with Oranges