Distributor i brendit

Kandia Dulce

Në 1890 Kandia Dulce filloi të prodhonte çokollatën e parë të qumështit në Rumani. Sot pas 130 vitesh, Kandia Dulce është prodhuesi më i madh i ëmbëlsirave, me një portofol të larmishëm të markave të pranishme në kategoritë e produkteve si çokollata, ëmbëlsira, biskota dhe produkte sheqeri.

Anidor Cocoa Bitter chocolate

Kandia Bitter Chocolate cocoa

Laura Assorted candies

Laura Milk and cherry chocolate

Primrose Cognac and Chocolate Pralines

Primola Hazelnuts & Peanuts

Silvana Milk drops

Primrose Tiramisu

Anidor dark chocolate with orange peel

Silvana Fruit Candy

Primrose Raspberry and Fresh

Laura Milk and Apricot chocolate

Anidor Cocoa Dark chocolate

Kandia Chocolate

Primrose Assorted Pralines

Kandia Chocolate Pralines

Primrose – Praline Strawberries and Fresh

Laura Candies filled with caramel cream

Kandia Chocolate Cocoa

Kandia Assorted Pralines