Një linjë të prodhimit të nivelit modern për prodhimin e ëmbëlsirave, keksëve, rolatave dhe afër 30 produkte të prodhuara në kompaninë Gllareva dhe Amo nuk kam qenë i përgatitur që do ta shohë dhe vërtet kjo që pashë është një ndër befasitë më pozitive që kam hasë kohëve të fundit gjatë vizitës në ndërmarrjet prodhuese vendore.